Internacionalistička Komunistička Grupa

- IKG -

Čitate naš tisk

| englecki | francuski | španski |

| arapski | češki | nemački | grčki | mađarski | kurdski | portugalski | ruski |

| kineski | srpsko-hrvatski | švedski | turski |

Contact: info [at] gci-icg [dot] org

Čitate

KOMUNIZAM

Diktatura proletarijata za ukidanje najamnog rada

Centralni organ Internacionalističke Komunističke Grupe (IKG) na srpsko-hrvatskom jeziku

* * *

Drugovi!

Ovaj magazin je delo ljudi čiji je maternji jezik srpsko-hrvatski. Svi tekstovi su prevodi tekstova većim delom objavljenih u magazinu "Communism", centralnom organu IKG na engleskom jeziku. Potpuno smo svesni da je prevodom ceo ovaj rad izgubio dosta toga od svoje originalne ideje. Na vama je da nam pomognete da ovaj magazin u buduće bude što bolji.

Comrades

Here we present a draft of our central review in Serbo-Croatian which is for the moment only published on internet (October 2000). Thanks to the militant collaboration of some comrades and sympathizers whose first language is Serbo-Croatian, we translated some texts from our central review in English "Communism". We see the necessity for this because the Serbo-Croatian language is a very important one in the region called the Balkans, where the proletariat waged 10 years of strong class struggles (during the eighties) and then was repressed for 10 other years of wars (the nineties).

Despite this importance, it is impossible for us to assume a regular publication in Serbo-Croatian considering the weaknesses of our class and our group. We are fully aware that there remains various mistakes and imperfections. We call on any Internationalist Revolutionaries who could help us to forge a real revolutionary tool to contribute to this important historical task. Read, distribute, this material. For any correspondence, we prefer that you write us in English. Thanks.

Našim čitaocima

Drugovi, magazin kao što je ovaj može u potpunosti postići svoj cilj organizovanja komunističke akcije samo ukoliko uz sebe ima aktivno učešće čitalaca i simpatizera. Ma kako doprineli radu - teoretski, kritički ili praktično - to će nam pomoći da iskujemo pravo revolucionarno orudje.

Koristite ovaj materijal! On nije ničije privatno vlasništvo - on je deo nasledja akumuliranog iskustva naše klase. Klase koja se bori za uništenje rada za platu, a time i svih klas, svih eksploatacija. Odgovornost i izrada naših tekstova su rezultat kolektivne aktivnosti - zbog toga tekstovi nisu potpisani. Koristite ove tekstove, diskutujte o njima, umnožavajte ih...

Ukoliko vas naši stavovi interesuju - ukoliko želite da diskutujete o njima ili da delate sa nama - kontaktirajte Internacionalističku Komunističku Grupu pismom na sledeću adresu (ne pišite ime grupe na koverti):

BP 33 * Saint-Gilles (BRU) 3 * 1060 Bruxelles * Belgium

Email: info [at] gci-icg [dot] org